Activiteiten & Actueel > Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Groei en Bloei Almere

Aantal leden per 1 januari 2014: 140.

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd.

In het voorjaar hebben 19 personen aan de bloemschikcursussen voor gevorderden en vergevorderden deelgenomen. In het najaar waren dat 18 deelnemers.

De algemene ledenvergadering vond plaats op 20 februari. Aansluitend vond de lezing “in de ban van het Noorderlicht” door Ben van Bokhoven en Lia Kok plaats.

Er waren 19 bezoekers en er is een bloemstuk verloot.

19 maart hebben we een bloemschikdemonstratie gehad met André Snijder in het Groen Horst college in Almere. Er kwamen 68 bezoekers en de 10 gemaakte bloemstukken zijn verloot. Hiervoor konden loten gekocht worden. De toegang was gratis.

Er is 1 nieuw lid geworven.

We hebben 1 keer overleg gehad met afdeling Dronten en Lelystad.

5 april stonden we met een kraam bij “Kom in de Kas”. 152 kinderen hebben een bloemstukje gemaakt met gesponsorde rozen van kwekerij Termeulen.

In april en oktober werd in de kas van de Kemphaan weer de plantenruilbeurs gehouden. Beide keren kwamen circa 10 belangstellenden met een leuk aanbod om planten te ruilen. Het was gezellig onder het genot van een kopje koffie of thee.

14 mei hebben 11 personen meegedaan aan de workshop hanging basket bij de Huyskweker.

21 juni hebben we een Tuincafé georganiseerd in het kader van de Nationale Tuinweek. Slechts 2 leden zijn hierbij aanwezig geweest.

21 september stonden we met een kraam bij het Oogstfeest van de Stadsboerderij Almere. We hebben de afdeling gepromoot en 77 kinderen hebben een bloemstukje gemaakt.

10 oktober zijn we met 32 personen (20 leden en 12 niet-leden) naar de tuindagen van Beervelde geweest in België.

De leden hebben deze dag aangeboden gekregen door het bestuur van onze afdeling.

Het verenigingsjaar werd afgesloten op 15 november met een workshop herfstkrans.14 personen hebben deelgenomen aan deze workshop. De locatie was wederom de Huyskweker.

De leden hebben een kerstkaart van het bestuur ontvangen met een oproep aan hen om het bestuur te helpen bij de organisatie of bij de uitvoering van die activiteiten. Geen enkel lid heeft hierop gereageerd.

Het Twitter account van Groei&Bloei heeft 84 volgers.

Onze Facebook account heeft 46 volgers.

De website is 6.000 keer bezocht.

02
Mar
Vogels in de tuin
02
Mar
maart roert zijn staart