Almere

Vacature ledenraad rayon

Afgelopen zaterdag heeft de ALV in Amersfoort de wijzigingen van de statuten goedgekeurd en daarmee de weg vrij gemaakt voor de Ledenraad die met ingang van 2020 in werking treedt. Daarmee aan ons de schone taak om tot een keuze te komen welke twee personen namens ons rayon in de ledenraad zitting zullen nemen. Om de continu├»teit te waarborgen is besloten dat de huidige rayon vertegenwoordiger instroomt, dit met een termijn tot 1 april 2020. Die taak zal Hans Lubbers op zich nemen.

Wij als rayon worden geacht om voor die tijd een stemming te organiseren om uit het aanbod van kandidaten de juiste personen af te vaardigen.De leden in de ledenraad worden benoemd voor een periode van 1 x 2 of 1 x 4 jaar. Dit om over twee jaar niet de situatie te hebben dat de ledenraad leegloopt. Gezien het bovenstaande is het noodzakelijk dat wij ergens aanvang 2020 bij elkaar komen om te stemmen.

Tevens kunnen we dan te bezien hoe wij in de toekomst contact willen houden., Wellicht dat het organiseren van een rayondag zoals ook in sommige andere rayons gebeurt een goed idee is.

De afdelingen krijgen de gelegenheid om tot 1 januari 2020 met kandidaten te komen. Ter informatie een samenvatting van taken en richtlijnen voor ledenraadsleden.