Activiteiten & Actueel

Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) Groei&Bloei  Almere 25 februari 2016

 

1.      Welkom en opening

De voorzitter, Leida van Dijk, opent de jaarlijkse ALV om 19.15 uur. Er zijn 10 leden aanwezig en de consulent van het Rayon Midden Nederland Dhr. van  Reijendam

2.      Verslag ALV februari 2015

Deze is op onze website geplaatst.

Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen, zodat deze notulen ongewijzigd worden goedgekeurd.
De voorzitter merkt op dat de ALV een besluitvormende vergadering is. Er zijn dit jaar echter geen besluiten die genomen hoeven te worden.

3.      Jaarverslag 2015 secretaris

Het jaarverslag 2015, van de secretaris Marleen Schout, is op de website geplaatst.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

4.      Jaarverslag 2015 penningmeester

We hebben 121 leden, eind vorig jaar waren dit er 119.
De jaarrekening is in verkorte versie naar alle leden verstuurd bij de uitnodiging van de ALV.
Indien iemand meer informatie wil hebben inzake de jaarcijfers over 2015, dan kan men zich richten tot de penningmeester.
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.

5.      Voorstellen beoogd nieuw bestuurslid Caroline Zwijnenburg

Caroline heeft al een aantal vergaderingen proefgedraaid en wordt op deze vergadering benoemd tot algemeen lid van het bestuur.

6.      Vragen, voorstellen, opmerkingen en/of mededelingen

-Mw. Kouwe bedankt het bestuur voor de bos bloemen die zij ontvangen heeft n.a.v. haar 40 jaar lidmaatschap.
-8 maart starten de bloemschikcursussen weer bij de Huyskweker in Almere Buiten

-19 maart hebben we een paasworkshop ook  bij de Huyskweker
-2 april staan we met een kraam bij Termeulen Rozen en gaan bloemschikken met kinderen.

De voorzitter sluit de ledenvergadering om 19.45 uur.

meer
23
Mar
Cedergrondbekerzwam…
21
Mar
Gloriosa