Almere

Notulen ALV 2024

Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) Groei & Bloei Almere 14 maart 2024


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 22 leden aanwezig.


2. Verslag ALV 16 maart 2023
Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.


3. Jaarverslag 2023 secretaris
Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.


4. Jaarverslag 2023 penningmeester
We hebben een positief saldo maar dit wordt ieder jaar lager door de 
ééndaagse tuinreis die aan de leden die langer dan één jaar lid zijn gratis 
wordt aangeboden.
Er is geen kascontrole geweest omdat niemand zich hiervoor aangemeld 
heeft. We vragen voor volgend jaar wie dit op zich wil nemen. Niemand meldt 
zich aan.


5. Afscheid penningmeester Ger van de Struijk
Namens het landelijk bestuur is onze vertegenwoordiger van de regio in de 
Ledenraad aanwezig om Ger een oorkonde en zilveren erespeld met robijn te 
overhandigen. Zij wordt geprezen om haar vele jaren penningmeesterschap. 

6. Voorstellen en aantreden opvolger penningmeester
Frida Rohof volgt Ger op. Zij is al geruime tijd lid van onze afdeling en 10 jaar 
penningmeester geweest van een zangvereniging. Wij wensen haar succes in 
de nieuwe functie.

7. Oproep voor een webmaster
Geen van de aanwezige leden wil de webmaster opvolgen. De huidige webmaster zal deze functie 
blijven uitvoeren totdat er een opvolger is.

8. Mededelingen en vragen
De leden zijn tevreden over de activiteiten die georganiseerd worden. 
Gewenst is botanisch tekenen en een bezoek aan Zeeuwse tuinen.
Onze Whatsapp groep heeft op dit moment 17 leden.

9. Sluiting

Voorzitter

Leida van Dijk

Secretaris

Marleen Schout

Penningmeester

Frida Rohof

Ledenadministratie

Marleen Schout

Algemeen bestuurslid en webmaster

Caroline Zwijnenburg

Algemeen bestuurslid

Rob van Voorst