Almere

Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) Groei & Bloei Almere 21 oktober 2021

 

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 9 leden aanwezig.
 2. Verslag ALV 5 maart 2020
  Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.
 3. Jaarverslag 2020 secretaris
  Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.
 4. Jaarverslag 2020 penningmeester
  31 december 2020 waren er 148 leden.
  We hebben geen inkomsten gehad en geen hoge uitgaven. Het resultaat eind 2020 was negatief € 528,-
  Het verslag wordt goedgekeurd en op verzoek toegestuurd.
 5. Berichten vanuit de landelijke organisatie
  Er is geen landelijke ALV meer, er is nu een ledenraad met 2 afgevaardigden per rayon. Voor de volgende ALV zullen we hen uitnodigen.
  Marleen, onze secretaris, zit in de landelijke Groei & Bloei groep namens afdeling Almere. Zij heeft als taak vrijwilligers te werven voor het onderhoud van de 2 kavels die Groei & Bloei gaat onderhouden tijdens de Floriade. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info(at)almere.groei.nl. Groei & Bloei landelijk zal op één van deze kavels met een kas komen te staan.
  Tot eind dit jaar kun je een pas Partout kopen als Almeerder voor € 39,-.
 6.  Vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de leden

  -Zou een whatsapp groep gemaakt kunnen worden waar leden van afdeling Almere zich kunnen aanmelden en waar je met vragen en problemen andere leden kunt appen? Het bestuur komt hierop terug.

  -komt er weer een gezamenlijk uitje in 2022? Ja, we gaan tuinen bezoeken in de provincie Groningen.

  -gaat de workshop tuinbeeld door? Ja die staat gepland voor 27 november. Informatie volgt z.s.m. via een nieuwsbrief.
   
 7. Sluiting