Almere

sociaal jaarverslag 2022

SOCIAAL JAARVERSLAG 2023 KMTP GROEI & BLOEI AFDELING ALMERE

Aantal leden per 1 januari 2023: 181.

Het bestuur heeft 5 keer vergaderd en bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, webmaster en één algemeen bestuurslid.

16 maart was de lezing “Een Bio Tuin, met kippen” door Alma Huisken.
Er waren 21 personen en er is een mezenbolhouder verloot. Aansluitend vond de ALV plaats waar 15 leden aanwezig waren.

1 april hebben we met 111 kinderen gebloemschikt bij Termeulen Roses. We hebben 2 bloemstukjes verkocht.

15 april en 14 oktober heeft de plantenruilbeurs plaats gevonden bij Kwekerij Almere.

23 juni was de ééndaagse tuinreis naar Noord Limburg met 41 (niet)leden.

9 november was er de lezing van Marje van den Bosch van de Tuinen van Diemen.Er waren 28 personen ern er zijn 5 Groei & Bloei agend's verloot. Er zijn bollen verkocht door een bollenleverandier. 10% van de omzet voor de afdeling. 

Het Twitteraccount heeft 216 volgers.

Onze Facebookaccount heeft 278 volgers en 252 likes.

De Whatsapp groei heeft 13 deelnemers.

We hebben 3 digitale nieuwsbrieven verstuurd in februari, juni en oktober.

alv 2023

Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) Groei & Bloei Almere 16 maart 2023

 

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 15 leden aanwezig.
   
 2. Verslag ALV 7 april 2022
  Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.
   
 3. Jaarverslag 2022 secretaris
  Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.
   
 4. Jaarverslag 2022 penningmeester
  31 december 2022 waren er 199 leden, 51 meer dan vorig jaar. De bijdrage vanuit het hoofdkantoor was hierdoor hoger. In 2021 ontvingen wij € 1.500 en in 2022 € 2.827. Het jaarlijkse uitje heeft € 1.100 gekost en de sprekers          € 385,- Het verlies bedroeg € 663,-
  De kascontrole zou plaatsvinden, echter was de controleur door overmacht afwezig op de afgesproken datum.
  Het verslag wordt goedgekeurd en op verzoek toegestuurd.
  De penningmeester zoekt een opvolger. Heeft u belangstelling voor deze functie dan kunt u mailen naar info@almere.groei.nl
   
 5. Berichten vanuit de (landelijke) organisatie
  -op dit moment is er geen landelijke voorzitter. Er wordt gezocht naar een vervanger.
  -er is een ledenraad die het beleid van het hoofdbestuur financieel en organisatorisch toetst.
  -Gardenista gaat dit jaar niet door vanwege de financiële risico’s. Mogelijk weer in 2024.
 6. Vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de leden. de aantekeningen van Margareth Hop, de spreker van de lezing van het najaar, staan niet op de website. Dit wordt uitgezocht.-suggesties voor workshops: botanisch tekenen, symbolisch/liturgisch bloemschikken en cursus enten/oculeren. Het bestuur zal dit in beraad nemen.
 7. Sluiting