Almere

Jaarverslag 2018 KMTP Groei en Bloei Afd. Almere

Aantal leden per 1 januari 2018: 124
Het bestuur heeft 7 keer vergaderd.

In het voorjaar hebben 15 personen aan de bloemschikcursussen voor (ver)gevorderden deelgenomen, in het najaar 6.

29 maart was de lezing “hoe hard is winterhard” door Gerard Buiten.
Er waren 22 personen en er is een aquabag verloot. Er is 1 lid geworven.
Aansluitend was de algemene ledenvergadering, er waren 13 leden.

Voor de lezingen zijn we gewijzigd van locatie. Deze worden nu net zoals de bloemschiklessen in een buurtcentrum gehouden.
7 april stonden we met een kraam bij “Kom in de Kas”. 165 kinderen hebben een bloemstukje gemaakt met gesponsorde rozen van Termeulen Roses.

10 april en 16 oktober hebben we overleg gehad met afdeling Dronten, Noordoostpolder en Lelystad.

In april en oktober werd in de landgoedwinkel van de Kemphaan weer de plantenruilbeurs gehouden. Beide keren kwamen circa 19 belangstellenden met een leuk aanbod om planten te ruilen. Het was gezellig onder het genot van een kopje koffie of thee. Er is 1 lid geworven.

23 mei zijn we met 35 personen (26 leden en 9 niet-leden) naar het duizend eilandenrijk geweest in Noord-Holland waar we 3 tuinen bezocht hebben.
De leden hebben deze dag aangeboden gekregen door het bestuur van onze afdeling.
Er is een regenton verloot die geschonken was door een nieuw lid.

10 juni hebben we bij de open dag van Volkstuinvereniging Waterland gestaan. Er zijn 2 leden geworven.

16 juni stonden we met een kraam bij het Floriade Festival in Almere-Stad. We hebben de afdeling gepromoot.

11 oktober hebben 26 personen de lezing Roofvogels en uilen in de Flevopolder bezocht. Er is een voedertriangel verloot.

Het Twitteraccount van Groei & Bloei heeft 196 volgers. Onze Facebookaccount heeft 150 likes.