Almere

Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) Groei & Bloei Almere 7 april 2022

 

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 9 leden aanwezig.
   
 2. Verslag ALV 21 oktober 2021
  Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.
   
 3. Jaarverslag 2021 secretaris
  We hadden € 1.550, - inkomsten en € 1.945, - uitgaven. Dit is een verlies van € 393,- In 2020 hadden we € 500,- verlies.
  Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.
   
 4. Jaarverslag 2021 penningmeester
  31 december 2020 waren er 148 leden.
  We hebben geen inkomsten gehad en geen hoge uitgaven. Het resultaat eind 2020 was negatief € 528,-
  Ineke Ketelaar heeft de kascontrole uitgevoerd en decharge verleend.
  Niemand van de aanwezige leden wil de kascontrole volgend jaar uitvoeren.
  Het verslag wordt goedgekeurd en op verzoek toegestuurd.
   
 5. Berichten vanuit de (landelijke) organisatie
  -we hebben een WhatsApp groep aangemaakt voor de leden van Groei & Bloei afdeling Almere. Op dit moment bestaat deze uit 5 leden.
  -op het voorstel om bij iemand thuis met leden te gaan bloemschikken is geen reactie gekomen.
  -Groei & Bloei bestaat 150 jaar. Er zullen verschillende acties zijn dit jaar.
  -mogelijk wijzigt de afdracht voor de afdelingen. Naast het basisbedrag ontvang je meer naargelang je meer activiteiten organiseert.
   
 6. Vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de leden
  Geen.
   
 7. Sluiting