Almere

Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) Groei & Bloei Almere 5 maart 2020

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 25 leden aanwezig.
 2. Verslag ALV 14 maart 2019
  Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.
 3. Jaarverslag 2019 secretaris
  Het verslag staat op onze website en wordt goedgekeurd.
 4. Jaarverslag 2019 penningmeester
  31 december 2019 waren er 132 leden.
  Het resultaat eind 2019 was negatief € 1.026, - De oorzaak hiervan ligt in het jaarlijkse uitje wat aangeboden is door het bestuur.
  Het bloemschikken was altijd een opbrengst, echter zijn deze niet doorgegaan in 2019 vanwege te weinig aanmeldingen.
  Het verslag wordt goedgekeurd en op verzoek toegestuurd.
  Marian Westerman en Rob van Voorst melden zich aan voor de kascommissie 2020.
 5. Berichten vanuit de landelijke organisatie
  Website: landelijk en alle afdelingen hebben een nieuwe website gekregen.
  Ledenraad: ieder rayon heeft 2 leden afgevaardigd. Zij vertegenwoordigen ons bij het landelijk bestuur.
  Gardenista: de locatie en de datum is gewijzigd. Het wordt gehouden op landgoed Havezate van 13 t/m 17 mei 2020.
 6. Vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de leden
  Geen.
 7. Sluiting