Almere

SOCIAAL JAARVERSLAG 2021 KMTP GROEI & BLOEI AFDELING ALMERE

Aantal leden per 1 januari 2021: 120

Het bestuur heeft 4 keer vergaderd en bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden.

7 februari, 9 augustus en 21 december is een digitale nieuwsbrief verstuurd. 

31 maart bestond de afdeling 40 jaar.

In april hebben alle leden een lente/paaskaart ontvangen.

We hebben flyers van Groei & Bloei om leden te werven verspreid in Almere.

16 oktober heeft de plantenruilbeurs plaats gevonden bij Almere Jungle.

21 oktober was de lezing “besdragende planten en heesters “door Frans van der Graaf.
Er waren 23 personen en de Groei & Bloei agenda is verloot. Aansluitend vond de ALV plaats waar 9 leden aanwezig waren.
Ter ere van ons 40-jarig jubileum hebben we op een petitfour getrakteerd.

Het Twitteraccount heeft 217 volgers.

Onze Facebookaccount heeft 218 likes en 254 volgers.

Ons Instagramaccount heeft 6 volgers.

Er zijn 170 digitale nieuwsbrief lezers.