Almere

JAARVERSLAG 2022 KMTP GROEI & BLOEI AFDELING ALMERE

Aantal leden per 1 januari 2022: 120.

Het bestuur heeft 7 keer vergaderd en bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden.

De welkomstbrief aan nieuwe leden is vervangen door een digitale welkomstmail.

7 april was de lezing “waar komen onze tuinplanten vandaan“ door Brian Kabbes.
Er waren 23 personen en er zijn planten verloot. Aansluitend vond de ALV plaats waar 14 leden aanwezig waren.

14 april is de Floriade geopend. Tot begin oktober hebben bestuursleden de tuinen onderhouden bij het Tiny House van Groei & Bloei.

Er zijn 77 leden geworven op de Floriade.

16 april en 15 oktober heeft de plantenruilbeurs plaats gevonden bij de nieuwe locatie Kwekerij Almere.

2 mei hebben 2 leden met kinderen van de BSO in het pand van de ecologische basisschool De Verwondering bloemstukjes gemaakt voor moederdag. Almere deze Week heeft hiervan een artikel met foto geplaatst.

7 mei hebben 3 leden en het ledenraadslid van ons Rayon met kinderen circa 150 bloemstukjes gemaakt op de Markt in Almere Haven. SBS6 heeft televisieopnames van dit evenement gemaakt.

10 juni was de ééndaagse tuinreis naar Groningen e.o. met 41 (niet)leden.

1 november was de lezing “een tuin voor het nieuwe klimaat” door Margareth Hop.
Er waren 23 personen en er zijn 5 Groei & Bloei agenda’s verloot.

Medio december hebben we een bestuurslid die onze webmaster is geworden.
Binnen het bestuur heeft een wisseling plaatsgevonden in de ledenadministratie.

Het Twitteraccount heeft 218 volgers.

Onze Facebookaccount heeft 278 volgers en 252 likes.

De Whatsapp groei heeft 9 deelnemers.

Er zijn 1232 bezoeken geweest aan de website.

We hebben 5 digitale nieuwsbrieven verstuurd in maart, mei, september, oktober en december.